BEZPIECZEŃSTWO

Pozostawanie w gotowości i bycie “włączonym” wymaga wiedzy, odpowiedniego przygotowania oraz właściwego treningu.

Specjalizujemy się w zwiększaniu poprawy bezpieczeństwa osób i instytucji na wszystkich poziomach organizacji poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy, i doświadczenia zawodowego. Naszym celem jest realnie przygotować zainteresowane osoby do reagowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia za pomocą skutecznych oraz zweryfikowanych protokołów.

BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE

Warsztaty, w czasie których zostaną przedstawione algorytmy postępowania na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym. Podczas wykładu zostaną omówione sposoby identyfikacji wskaźników sprzed incydentu oraz schematy ludzkich zachowań w środowisku zagrożenia. Słuchacze zostaną zapoznani m.in. z Active Shooter Response Protocol zgodnie z zasadą UCIEKAJ, UKRYJ SIĘ, WALCZ. Omawiane zostaną również kwestie bezpieczeństwa w obliczu eskalacji terroryzmu ekstermistów islamskich.

PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM

Współczesny świat jest pełen zagrożeń, które ze względu na ich rodzaj, skalę i miejsca występowania były przez większość z nas jeszcze nie tak dawno uznawane za mało realne. Bezpieczeństwo osób i majątek trwały zgromadzony przez lata działalności firmy, są wartościami wystawionymi na niebezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Szkolenie ma na celu nauczać właściwej oceny stanu bezpieczeństwa – oparte jest o procedury dostosowywane do specyfiki oraz potrzeb Klienta.

KONCEPCJE STRZELECKIE

Program szkoleniowy, który został opracowany na potrzeby kształcenia w zakresie strzelania praktycznego i obronnego. Nasze koncepcje strzeleckie znajdują zastosowanie w sporcie, samoobronie oraz strzelaniu bojowym. Poszczególne moduły zostały tak zaprojektowane, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie studentów na różnym poziomie zaawansowania.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej według standardów Emergency First Response – międzynarodowej organizacji szkolącej ratowników pierwszego kontaktu na całym świecie. 

Podczas szkoleń

Zostaniesz zapoznany z nowoczesnym systemem klasyfikacji potencjalnego zagrożenia, a także z zastosowaniem cyklu pętli OODA (Observe-Orient-Decide-Act). Poznasz m.in. schematy ludzkich zachowań w środowisku zagrożenia oraz nauczysz się elementów przygotowania psychicznego
w tym świadomości otoczenia.

Z nami nauczysz się

Pozostawania w stałej gotowości sytuacyjnej, by właściwie i możliwie szybko reagować na zmiany w otoczeniu, które mogą podnieść stopień ryzyka dla Twojego bezpieczeństwa. Planowanie z wyprzedzeniem pozwoli Ci zatrzymać problem i utrzymać kontrolę oraz zmniejszyć ryzyko powstania obrażeń gdy znajdziesz się w sytuacji określanej jako “złe miejsce, zły czas”.

Nabierzesz umiejętności

Krytycznego analizowania słabych punktów i dokonywania stosownych korekt mających na celu identyfikowanie, zapobieganie oraz wykrywanie zagrożeń a nie tylko reagowanie na nie – minimalizując w ten sposób ryzyko obrażeń, zakłóceń w funkcjonowaniu, szkód materialnych, szkód w reputacji, zwiększenia kosztów ubezpieczenia.

Od września 2022 planowane jest przywrócenie w szkołach zajęć przysposobienia obronnego. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom oferujemy wsparcie w procesie przygotowania do spełnienia tego obowiązku w szkołach. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy.