DORADZTWO

Strategie sprzedażowe i marketingowe

Nasze doświadczenie i sukces oparty jest w dużej mierze na doświadczeniu w budowaniu i tworzeniu planów sprzedażowych i marketingowych. Sukces dobrze zaplanowanej sprzedaży to wynik połączenia trzech elementów:

  1. Prawidłowo przygotowanego Action Planu
  2. Zaplanowanie przychodów adekwatnych do kosztów
  3. Czas i skrupulatny plan wdrożeniowy

Aby Państwa cel podniesienia sprzedaży został osiągnięty wprowadzimy w Biznes Square:

  • opracujemy plan marketingowy dopasowany do Państwa obiektu
  • przygotujemy budżet operacyjny
  • opracujemy cennik
  • zorganizujemy szyte na miarę i gruntowne szkolenie dla działu sprzedaży, revenue managera i recepcji

Efekty naszej pracy monitorujemy przez 6 miesięcy po zakończeniu wdrażania planu sprzedażowego, poprzez stałe konsultacje i analizę obiektu w internecie.

Bezpieczny hotel

Nasuwa się Wam czasami pytanie: Czy Twój hotel jest bezpieczny? Czy Goście w nim przebywający mogą czuć się bezpiecznie? Czy personel może czuć się również bezpiecznie? W końcu odpowiedzialność spoczywa na osobie zarządzającej. Kwestie bezpieczeństwa w hotelu lub restauracji są niepodważalnym elementem, który Manager, Dyrektor czy Właściciel musi zagwarantować osobom w nim przebywającym.

W tym celu stworzyliśmy program mający na celu opracowanie i wprowadzenie procedur i zasad zapewniających bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka dla gości i personelu hotelu. Tematy projektu:

  • bezpieczeństwo przeciwpożarowe
  • pierwsza pomoc
  • procedury kryzysowe

Szybka reakcja jest decydująca a pierwsza godzina jest najważniejsza. Najstotniejszą rzeczą jest określenie najbardziej efektywnego sposobu reakcji i działania.Trudne sytuacje muszą być rozwiązywane na bazie wzajemnej współpracy całego zespołu. Wskażemy Państwu kierunek i opracujemy wszelkie procedury minimalizujące ryzyko w Państwa firmie.

Audyt i ocena

Czas na zmiany. Zmiany na lepsze. Zakres audytu Biznes Square obejmuje przeprowadzenie audytu działalności operacyjnej i ekonomicznej hotelu lub restauracji, w celu stwierdzenia aktualnego standingu ekonomiczno-finansowego firmy. Audyt ma na celu również wskazanie zagrożeń i obszaru wymagającego restrukturyzacji w celu wdrożenia niezbędnych działań naprawczych.

Jednak audyt to nie koniec.

Po wykonanej analizie nasza firma przygotowuje szereg procedur, które poprzez ich skrupulatne przestrzeganie poprawią procesy operacyjne i sprzedażowe w Państwa firmie. Poprawienie efektywności w działalności hotelowej lub gastronomicznej przenosi się bezpośrednio na oceny klienta, co jest wymierną korzyścią dla obu stron.

Preopening i opening

To efektywne i prawidłowe otwarcie hotelu. Zakończenie inwestycji budowy hotelu czy restauracji to rozpoczęcie ich działalności  operacyjnej. Te dwa procesy należy połączyć ze sobą poprzez dobrze przygotowany preopening i opening. Dobre rozpoczęcie działalności operacyjnej jest kluczowym czynnikiem mającym duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie hotelu i jego wynik ekonomiczny.

Na preopening składa się wiele procesów jak procesy rekrutacyjne, szkoleniowe, operacyjne, wybór marki, przygotowanie manuala, oferty.

Przygotujemy Państwu kompleksowy plan preopeningowy który ułatwi rozpoczęcie działalności funkcjonowania hotelu lub restauracji.