MARKETING I PROMOCJA

Podstawą do uzyskania satysfakcjonującej rentowności i popularności  hotelu lub restauracji, jest precyzyjnie przygotowana, wdrożona i prowadzona strategia promocyjna i sprzedażowa. Problemem wielu obiektów, jest brak spójności działań promocyjnych, nieprawidłowo przygotowane oferty promocyjne i sprzedażowe, a także brak stałych i sukcesywnych działań promocyjnych.

Marketing i promocja, to nie jest zbędny koszt dla obiektu. To jedyna droga i szansa na uzyskanie wyników sprzedażowych i popularności obiektu.

Brak spójności w prowadzeniu marketingu i promocji nie przynosi wymiernego efektu, a często również wyklucza pewne atuty i zalety jakie obiekt mógłby i powinien eksponować.

Podczas szkoleń Biznes Square, wskazujemy na podstawowe działania jakie obiekty hotelowe i restauracyjne powinny wdrożyć do swoich codziennych obowiązków.

Nasza firma prowadzi profesjonalny dział marketingu, promocji i sprzedaży dla obiektów hotelowych i gastronomicznych, współpracujący z obiektami w całym kraju.

 

Przygotowujemy, wdrażamy i prowadzimy strategie promocyjne i sprzedażowe oparte na:

  • analizie informacji i opinii o hotelu lub restauracji
  •  analizie lokalizacji i konkurencji
  • analizie segmentacji gości
  • profilu restauracji lub hotelu
  • oferowanych usługach i standardzie obiektu
  • możliwościach finansowych
  • dotychczasowych działaniach prowadzonych przez obiekt

 

 Posiadamy zespół ekspertów składających się ze specjalistów ds. promocji i sprzedaży w hotelarstwie i gastronomii, grafików komputerowych, specjalistów ds. promocji w internecie, specjalistów social media.

 

Sprzedaż i promocja to podstawa!

Zapraszamy do współpracy.