STAŻE I PRAKTYKI

 

Celem odbywania stażu i praktyk dla młodzieży jest wykroczenie poza podstawy programowe kształcenia zawodowego i zwiększenie wiedzy praktycznej uczniów szkół zawodowych i branżowych. Staż zawodowy to zdobywanie umiejętności praktycznych, ułatwiający podjęcie i wykonywanie pracy w zawodzie poprzez realizowanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą przez:

 • podniesienia poziomu wiedzy na temat stanowiska pracy w miejscu stażu
 • zapoznanie z technikami pracy w hotelarstwie i gastronomii
 • poznawanie systemów hotelowych i gastronomicznych
 • rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych
 • rozwijanie aktywności zawodowej
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole
 • zdobycie doświadczenia zawodowego

Kompetencje i umiejętności osiągane przez stażystów po odbyciu stażu Biznes Square:

 •  wiedza na temat  gastronomii kuchennej dla adeptów pracy w kuchni i cukierni
 • wiedza na temat  gastronomii serwisowej dla adeptów pracy w restauracji
 • wiedza na temat  gastronomii barowej dla adeptów pracy za barem
 • wiedza na temat  organizacji pracy w przedsiębiorstwie hotelowym lub gastronomicznym
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • metody organizacji pracy swojej bądź całego zespołu

Praktyki i staże odbywają się w partnerskich restauracjach i hotelach a także w Centrum Kształcenia Biznes Square. Stażyści i praktykanci przez cały okres współpracy otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych i dedykowanego opiekuna praktyk.