PROFIL FIRMY

Analizując rynek hotelarski i gastronomiczny w Polsce, można śmiało stwierdzić, że jego szybka ewaluacja i rozwój wymagają od nas wszechstronnej wiedzy, wysokiej jakości usług i odważnej decyzyjności.
Elastyczność i wiedza to fundamentalne zasady branży hotelarskiej i gastronomicznej. Najważniejszym elementem tej branży jest człowiek, czyli skuteczny zespół ludzi z pasją, gdyż:

„pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość a jakość to jest luksus”

Jacek Walkiewicz

Hotelarstwo i gastronomia to przede wszystkim świadczona usługa, której jakość musi być najwyższa.
Nasza firma to dydaktyczny zespół doradców i konsultantów doskonalący i szkolący w obsłudze, zarządzaniu i wiedzy związanej z hotelarstwem i gastronomią nie tylko w Polsce ale również w Europie Środkowo-Wschodniej.

Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku, lecz ciężkiej pracy i cierpliwości.

Jest to jedyna droga do sukcesu, dlatego niezbędnym jest podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie wiedzy i budowanie wokół siebie zespołu ludzi, którzy we współpracy zagwarantują sukces Twój i Twojej firmy.

Prawdziwi liderzy wyrastają wtedy, gdy nie są skupieni tylko na sobie ale na rozwoju i wspieraniu swoich współpracowników. To się w pełni przenosi na jakość obsługi i zadowolenie Klienta.
Firma szkoleniowo-doradcza Biznes Square specjalizuje się w prowadzeniu i organizacji szkoleń związanych z szerokim zakresem zagadnień hotelarskich i gastronomicznych, a także na opracowywaniu i implementowaniu projektów restrukturyzacyjnych dla hoteli i restauracji.

Misją Biznes Square jest podnoszenie świadomości i kwalifikacji w hotelarstwie i gastronomii poprzez propagowanie i wdrażanie światowych rozwiązań, których głównym celem jest podniesienie standardów, kwalifikacji personelu i poprawienie wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa.

Narzędzia i szkolenia Biznes Square są dostosowywane do potrzeb i poziomu wymaganego dla poszczególnych firm lub uczestników szkoleń. Metoda BiznesSquare, którą wdrażamy to szkolenia z wykorzystaniem ogólnoświatowych zasad i procedur funkcjonowania hoteli sieciowych. Podczas każdego szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne i prezentacje multimedialne, a w ramach szkolenia gwarantujemy czas na spotkania indywidualne i konsultacje.

 

Szkolenia prowadzone przez Biznes Square są zakończone uzyskaniem certyfikatu SquareUP. Dla managerów i osób zarządzających przygotowujemy indywidualne procesy szkoleniowe i wdrożeniowe SquareUp Professional. Naszą wiedzę i szkolenia kierujemy do firm i osób związanych z hotelarstwem i gastronomią. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami i współpracy przy konsultacjach.

Nasza firma posiada nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0, który jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.SUS 2.0. jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

Zespół Doradców Biznes Square